Hyppää sisältöön
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tutkinnon osat (2 vaihtoehtoa) (nro 697499)

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tutkinnon osat (2 vaihtoehtoa), Koulutuskuntayhtymä OSAO, Oulu, Haku päättyy: 12.03.2021
Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon osilla saavutetaan edellä mainituissa tehtävissä vaadittua osaamista. Koulutuksen tavoitteena on Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon yhden tutkinnon osan suorittamine...

Oikealla hinnoittelulla parempaa kannattavuutta, 10 pv (verkkototeutus) (nro 697661)

Oikealla hinnoittelulla parempaa kannattavuutta, 10 pv (verkkototeutus), ValmennusMajakka, Oulu, Haku päättyy: 15.03.2021
Yritystoiminnan aloittaminen on haasteellista, ja varsinkin yrityksen ensimmäisinä toimintavuosina hinnoittelu, kannattavuus ja verotus ovat asioita, joihin yrittäjän on panostettava ja joita on kehitettävä. Oikeanlaisen hinnoittelun ja yritystoiminnan logiikan ymmärtävällä yrittäjällä on mahdollisuus menestymiseen myös poikkeusaikoina ja muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Koulutuksen päättyes...

Sesonkityöntekijäksi maatiloille (nro 697891)

Sesonkityöntekijäksi maatiloille, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Muhos, Haku päättyy: 15.03.2021
Koulutuksen tavoitteena sesonkityöntekijäksi maatiloille-koulutuksen suorittaminen. Koulutus antaa valmiuksia työllistyä sesonkityöntekijäksi maatilojen erilaisiin ja monipuolisiin työtehtäviin joko kasvinviljely- tai tuotantoeläintilalle. Kohderyhmänä ovat koulutukseen soveltuvat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneet maatalousalasta ja haluavat maatil...

CodeMatch Academy (nro 698029)

CodeMatch Academy, Buutti Oy, Oulu, Haku päättyy: 15.03.2021
Koulutukseen osallistujat saavat riittävät taidot ja työkokemuksen työskennelläkseen junior- tai middle-tason ohjelmistokehittäjän työtehtävissä. Asiasisältönä he hallitsevat henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (HOPS) sisältyvät teknologiat. He myös tuntevat ohjelmistokehittäjän työssä tarvittavat käytännöt, kuten Scrum-työskentelyn, projektinhallintatyökalut (Trello), versionhallinnan (Git) j...

More customers with online marketing (Online training) (nro 697682)

More customers with online marketing (Online training), ValmennusMajakka, Oulu, Haku päättyy: 24.03.2021
The training aims to help microentrepreneurs overcome the coronavirus crisis, secure more customers, sales and income flow, and learn to utilise cost-effect methods of digital marketing. The training’s primary target group are the small and sole entrepreneurs who are customers of the Employment and Economic Development office (or jobseeker customers of the municipal experiment in employment), ...

Verkkomarkkinoinnilla lisää asiakkaita (verkkototeutus) (nro 698037)

Verkkomarkkinoinnilla lisää asiakkaita (verkkototeutus), ValmennusMajakka, Oulu, Haku päättyy: 25.03.2021
Koulutuksen tavoitteena on auttaa mikroyrittäjiä selviytymään koronakriisin yli, saamaan lisää asiakkaita, myyntiä ja tulovirtaa sekä oppia hyödyntämään kustannustehokkaita digitaalisen markkinoinnin keinoja. Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakkaina olevat pien- ja yksinyrittäjät, jotka haluavat kehittää yrityksen markkinointia digitaalis...

Game Design Pro! (nro 698423)

Game Design Pro!, KK Valmennuskeskus Oy, Oulu, Haku päättyy: 31.03.2021
Game Desing Pro! -pelikehityksen koulutusohjelman tavoitteena on työllistää osallistujat vahvistamalla heidän pelisuunnittelun osaamista antaen eväitä menestyvän peliliiketoiminnan rakentamiseen. Game Design Pro -ohjelmassa opiskelu toteutuu pelialan ammattilaisten ohjaamana työelämää simuloivissa tilanteissa, nykyaikaisin työkaluin ja menetelmin (Scrum-, Kanban yms.). Koulutuksessa painotetaan er...

Kasvata osaamisprofiiliasi IoT:n avulla (nro 697791)

Kasvata osaamisprofiiliasi IoT:n avulla, OSAO Edu Oy, Oulu, Haku päättyy: 06.04.2021
Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan pääsyä alan työmarkkinoille sekä päivittää opiskelijan IoT (Internet of Things) osaamisprofiili sellaiselle tasolle, että opiskelijalla on valmiudet työllistyä ja suoriutua IoT-teknologiaa vaativista tehtävistä. Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle 30-vuotiaat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, jotka ovat soveltuvia kou...

Tehoa liiketoimintaan digistä, 15 pv (verkkototeutus) (nro 698039)

Tehoa liiketoimintaan digistä, 15 pv (verkkototeutus), ValmennusMajakka, Oulu, Haku päättyy: 15.04.2021
Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään yritystoiminnan eri osa-alueiden digitaalisia työkaluja, kasvattamaan myyntiä ja kannattavuutta sekä kehittämään omaa osaamistasi yrittäjänä. Tutustut yleisimpiin digitaalisiin työvälineisiin, joista voit valita itsellesi sopivimmat asiakaspalveluun, markkinointiin ja myyntiin sekä taloushallintoon. Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston tai työll...

Yritystoiminnan perustaminen, 10 pv (verkko-opetus) (nro 697807)

Yritystoiminnan perustaminen, 10 pv (verkko-opetus), PSK-Service Oy, Oulu, Haku päättyy: 16.04.2021
Yritystoiminnan perustaminen -verkkokoulutuksen tavoitteena on liikeidean tunnistaminen ja jatkojalostaminen liiketoimintasuunnitelmaksi sekä opiskelijoiden valmistaminen yritystoiminnan aloittamiseen. Koulutuksessa perehdytään työnantajataitoihin, työntekijöiden palkkaamiseen, työnantajan velvollisuuksiin sekä esimiestaitoihin. Koulutuksen kohderyhmänä ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet TE-toim...