Hyppää sisältöön
Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä (nro 695443)

Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Muhos, Haku päättyy: 30.11.2020
Maatilatalouden opinnoissa opitaan huolehtimaan maatilasta, viljelmään peltoja ja huolehtimaan maatilan rakennuksista ja metsistä sekä käyttää ja huoltaa maatilan koneita ja suunnittelee ja seuraa maatilan taloutta ja tuotantoa. Opinnoissa opitaan myös ottamaan toiminnassa huomioon ympäristön sekä ihmisten ja eläinten hyvinvointi. Maaseutuyrittäjän työ edellyttää oma-aloitteisuutta, ongelmanratkai...

Maatalousalan perustutkinto, tutkinnon osia, Muhos (nro 695438)

Maatalousalan perustutkinto, tutkinnon osia, Muhos, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Muhos, Haku päättyy: 30.11.2020
Maatilatalouden opinnoissa opitaan huolehtimaan maatilasta, viljelmään peltoja ja huolehtimaan maatilan rakennuksista ja metsistä. Kohderyhmänä ovat maatalousalasta kiinnostuneet TE-toimiston asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammattiin....

Qt-ympäristö + Kanzi -refenssialusta -autoteollisuuden teknologioita (nro 695554)

Qt-ympäristö + Kanzi -refenssialusta -autoteollisuuden teknologioita, KK Valmennuskeskus Oy, Oulu, Haku päättyy: 30.11.2020
Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijan osaamista autoteollisuuden teknologioista ja parantaa työllistymismahdollisuuksia alan yrityksiin, esimerkiksi ohjelmistokehittäjän työtehtäviin. Koulutuksen kohderyhmänä ovat koulutukseen soveltuvat TE-toimiston asiakkaat, joilla on vahva kokemus ohjelmoinnista. Huom. Hakuaikaa jatkettu 30.11. asti. Kaikki hakemukset huomioidaan....

Lean-ajattelu ja sen soveltaminen omassa yritystoiminnassa (verkkototeutus) (nro 695610)

Lean-ajattelu ja sen soveltaminen omassa yritystoiminnassa (verkkototeutus), Markinst Oy, Oulu, Haku päättyy: 30.11.2020
Tunnetko Lean -ajattelun mahdollisuudet ja osaatko soveltaa niitä kannattavassa liiketoiminnassa? - Nyt voit kehittää omaa Lean osaamistasi verkkokoulutuksessa sekä kehittä ja tehostaa yrityksesi prosesseja Lean -ajattelun avulla! Koulutuksen tavoitteena on oppia Lean -ajattelun keskeiset teemat ja oppia tehostamaan liiketoimintaa sekä parantamaan toiminnan laatua. Koulutuksessa opit ymmärtämään m...

Luovilta aloilta 3D-suunnittelun ja pelillisyyden osaajaksi (nro 694480)

Luovilta aloilta 3D-suunnittelun ja pelillisyyden osaajaksi, Centria ammattikorkeakoulu, Ylivieska, Haku päättyy: 07.12.2020
Luovan alan osaaja, haluatko laajentaa osaamistasi 3D-suunnittelun ja pelillisyyden osaajaksi? Tule opiskelemaan käytännönläheiseen täydennyskoulutukseen, jossa opit 3D-suunnittelua, visualisointia ja pelillisyyttä. Koulutuksessa on lähiopetusta intensiivijaksoilla Ylivieskassa, etäopiskelua sekä työssäoppimista alan yrityksissä. Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset ...

Virtuaalitapahtuman tuottaja (nro 695192)

Virtuaalitapahtuman tuottaja, Arffman Finland Oy, Oulu, Haku päättyy: 07.12.2020
Virtuaalisten tapahtumien kysyntä on räjähtänyt. Isoja ja pieniä tapahtumia tuotetaan Suomessa ja globaalisti tuhansittain ja näiden tapahtumien tuottaminen virtuaalisesti, osallistujia kiehtovalla ja kustannustehokkaalla tavalla vaatii uusia taitoja ja osaamista. Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kulttuuri- ja matkailualan tuottajia, tapahtumatuottajia tai muita lu...

Asiakasymmärrys – palvelumuotoilun avulla parempaa liiketoimintaa (verkko) (nro 695614)

Asiakasymmärrys - palvelumuotoilun avulla parempaa liiketoimintaa (verkko), Suomen yrittäjäopisto, Oulu, Haku päättyy: 07.12.2020
Asiakasymmärrys ja palvelumuotoilu koulutuksen avulla, tuetaan yrittäjän osaamista parempaan kannattavuuteen ja tyytyväisempiin asiakkaisiin sekä asetetaan osallistujille realistiset keinot ja tavoitteet yrityksen palveluprosessien kehittämiseen. Työvoimakoulutus on tarkoitettu yrittäjinä toimiville Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaille, joilla on työnhaku voimassa TE-toimistossa....

Yrittäjän ammattitutkinto – Yritystoiminnan käynnistäminen (osatutkinto) Kuusamo (nro 695654)

Yrittäjän ammattitutkinto - Yritystoiminnan käynnistäminen (osatutkinto) Kuusamo, KSAK Oy, Kuusamo, Haku päättyy: 13.12.2020
Koulutuksen tavoitteena on, että yrittäjäksi aikova osaa käynnistää liiketoiminnan sekä pystyy kehittämään yrittäjävalmiuksiaan. Lisäksi tavoitteena on suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon osa, yritystoiminnan käynnistäminen. Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, joilla on jo olemassa oleva yrittäjän liiketoimintasuunnitelma laskelmineen sekä soveltuvuus yrittäjäksi. Pääsyvaatimu...

Lean-ajattelu ja sen soveltaminen yritystoiminnassa (verkkototeutus) (nro 695615)

Lean-ajattelu ja sen soveltaminen yritystoiminnassa (verkkototeutus), Suomen yrittäjäopisto, Oulu, Haku päättyy: 14.12.2020
Lean-ajattelu koulutuksen avulla, tuetaan yrittäjän osaamista parempaan kustannustehokkuuteen ja asiakas tyytyväisyyteen sekä asetetaan osallistujille realistiset keinot ja tavoitteet yrityksen toiminnan ja prosessien kehittämiseen. Työvoimakoulutus on tarkoitettu yrittäjinä toimiville Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaille, joilla on työnhaku voimassa TE-toimistossa....

Markkinoinnin ja viestinnän koulutus pienyrittäjille 4 pv (verkko) (nro 696307)

Markkinoinnin ja viestinnän koulutus pienyrittäjille 4 pv (verkko), PSK-Service Oy, Oulu, Haku päättyy: 04.01.2021
Markkinoinnin ja viestinnän koulutuksen tavoitteena on lisätä pienyrittäjien markkinointi- ja viestintäosaamista yritystoiminnan kasvattamisen tukemiseksi. Koulutuksen aikana opiskelijat laativat oman markkinointi-/viestintäsuunnitelman. Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, joilla on kokemusta yritystoiminnasta tai jotka suunnittelevat vakaasti yritystoimintaa. Koulutukseen vali...