ICT-osaaja! Alkaisitko mentoriksi?

Oulun yliopiston Kielen avulla osalliseksi -hanke etsii ainakin vielä yhtä ICT-alan mentoria kesäkuussa alkavaan mentorointiryhmäänsä.

Mentoroinnin ideana on, että suomalaisesta työelämästä kokemusta omaava ammattilainen auttaa ja neuvoo saman alan koulutettua maahanmuuttajaa puolen vuoden ajan. Mentori voi auttaa työhakemusten tekemisessä, verkostoitumisessa tai vaikkapa tutustuttamalla maahanmuuttajaa mentorin omaan työpaikkaan.

Mentorointi on ollut tehokas tapa saada koulutetuille maahanmuuttajille lisää työelämän kontakteja sekä itseluottamusta. Kanssakäyminen mentoroitavan eli aktorin kanssa käydään pääosin suomeksi.

– Mentori on mukana hankkeessa yksityisenä henkilönä ja mentoroinnit tapahtuvat aina vapaa-ajalla. Ei ole väliä missä asemassa mentori on. Mentorin ei tarvitse välttämättä olla juuri tällä hetkellä työsuhteessakaan, esimerkiksi muutaman vuoden kokemus alalta riittää, kertoo projektisuunnittelija Rikupekka Leinonen Oulun yliopistosta.

Kiinni suomalaiseen työelämään

Mentoroinnin ideana ei ole niinkään ammatillisten valmiuksien parantaminen, vaan suomalaisen työelämän, työkulttuurin ja niin sanotun hiljaisen tiedon jakaminen.

– Koulutetunkin maahanmuuttajan töihin pääseminen olla vain kiinni esimerkiksi siitä, ettei hänellä ole ainuttakaan kontaktia suomalaiseen työelämään, jolloin esimerkiksi piilotyöpaikat jäävät hyödyntämättä. Mentorin avusta voi olla siis todella suurta hyötyä ja hän voi toimia mentoroinnin päätteeksi esimerkiksi aktorinsa suosittelijana, Leinonen kuvailee.

Mentoriksi ryhtyminen ei myöskään vaadi minkäänlaisia ennakkovalmisteluja. Aktorin tehtävänä on kertoa, mistä aiheista hän haluaa mentorinsa kanssa keskustella.

– Raamit mentorointijaksolle luodaan ensimmäisessä tapaamisessa, mutta käsiteltävät aiheet voivat myös elää ja muuttua. Mentorointipari saa myös materiaalia tuekseen, mutta jokainen päättää itse, paljonko haluaa materiaaleja käyttää, Leinonen lisää.

Hedelmällistä yhteistyötä

Mentorointi on vapaaehtoista, eikä siitä makseta palkkaa. Hankkeen aikaisempien mentorointiryhmien palautteiden perusteella myös mentorit ovat kertoneet saaneensa paljon mentoroinnista.

– Ideana on, että aktori voi saada uusia mahdollisuuksia työllistymiseen, ja mentori puolestaan voi saada tunteen siitä, että on voinut auttaa. Mentorointi on siis hyvinkin hedelmällistä molemmille osapuolille. Mentori oppii uusia asioita toisesta kulttuurista ja voi samalla saada ideoita myös omaan työhön, Leinonen huomauttaa.

Leinosen mukaan mentorina toimimista ei myöskään ole koettu liian aikaa vieväksi.

– Paritapaamisia mentoroinnissa on minimissään kerran kuukaudessa. Sen lisäksi puolen vuoden mentorointiprosessin aikana on aloitustapaamisen lisäksi kolme ryhmätapaamista, jotka eivät kuitenkaan ole pakollisia.

Kiinnostuitko?

Lue lisää hankkeesta
Hanke Facebookissa

Yhteydenotot rikupekka.leinonen(at)oulu.fi