Ohjelmisto-osaajille riittää kysyntää Oulun seudulla

Noin 450 henkeä Oulun seudulla työllistävä Bittium näkee ICT-alan työllistymismahdollisuudet alueella erinomaisina.

– Alueella on ylipäänsä pula ohjelmisto-osaajista. Tällä hetkellä työnhakijoilla on myös valinnanvaraa tarjolla olevien tehtävien suhteen. He voivat valita sellaisia töitä, jotka oikeasti kiinnostavat ja joissa pääsee oppimaan uutta ja laajentamaan omaa osaamista, kertoo manager Tommi Härmä.

Härmän mukaan Bittiumilla osaajapula on kohdistunut ajankohdasta riippuen sekä ohjelmisto-osaajiin että myös niin sanottuihin rautapuolen osaajiin. Viime aikoina ohjelmistokehittäjistä on ollut pulaa ja varsinkin sulautettujen järjestelmien osaajista

– Suoraa ratkaisua tähän ongelmaan ei ole, vaan yritämme kasvattaa opiskelijoista tulevaisuuden tekijöitä ja tarjota suoraan koulun penkiltä mahdollisuutta tulla meille töihin.

Teknilliset opinnot työntekijöiden keskiössä

Bittium tarjoaa luotettavia ja turvallisia viestintä- ja liitettävyysratkaisuja sekä tuotteita ja palveluja taktiseen kommunikaatioon ja biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin. Yritykseen on palkattu viime aikoina muun muassa teknisiä osaajia ohjelmisto-, HW-, RF-, mekaniikka- ja layout-suunnitteluun, projektinhallintaan sekä näiden tukifunktioihin.

Yrityksen työntekijöiden keski-ikä on noin 42 ikävuotta. Henkilöstöstä naisia on 12 prosenttia. Valtaosa työntekijöistä on tutkinnoltaan tuotekehitysinsinöörejä.

– Tyypillinen suunnittelija on taustaltaan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotaustainen, teknilliset opinnot läpikäynyt henkilö. Keskimääräinen työuran kesto Bittiumilla on noin kahdeksan vuotta, sanoo Härmä.

Härmän mukaan yritys käyttää uusia työntekijöitä rekrytessään TE-toimiston palveluja, mutta verkostot ovat heille tärkein ja paras rekrytointikanava.

– Avoimena olevat työpaikat ilmoitamme aina TE-palvelujen sivulle ja osallistumme TE-toimiston rekrytilaisuuksiin. Meillä on myös käytössä erilaisia työllistymisen tukiratkaisuja, kuten palkkatuki.

Omaa osaamista kannattaa kehittää koko ajan

Härmän vinkit Oulun seudun ICT-alan työnhakijoille ovat selkeät. Omaa osaamistaan kannattaa kehittää koko ajan, sillä ala vaatii kykyä jatkuvaan uuden oppimiseen.

– Hyvä tapa on seurata alan yrityksiä ja mitä niissä tehdään. Kannattaa myös valita hakukohteekseen sellainen yritys, jonka työ on itselle innostavaa ja yrityksen työskentelykulttuuri on itselle sopiva.

Myös työilmapiiri ja viihtyvyys ovat asioita, joita Härmä työnhakijoille painottaa. Töissä pitää voida hyvin ja työkavereiden kanssa on oltava mukavaa.

– Eri työnantajat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia työyhteisön ja yhteisöllisyyden tukemiseen ja myös ergonomia ja työskentelyolosuhteet vaihtelevat.

Härmän mielestä ICT-ala tarjoaa huikeita näkymiä tulevaisuuden teknologiaratkaisujen osalta. Ala muuttuu koko ajan, omaa osaamistaan pääsee kehittämään eikä työhön tarvitse leipääntyä. Hyvin erilaisilla vahvuuksilla ja osaamisilla löytyy mielekkäitä toimenkuvia, joissa pääsee toteuttamaan itseään.

– Monipuolista tekemistä on varmasti tarjolla erilaisten terveydenhuoltoon, kuin myös sotilaskäyttöön tarkoitettujen laitteiden osalta.