Pelisuunnitteluun tarvitaan luovaa osaamista ja ohjelmistosuunnittelijoita

Pelialan kehitys Suomessa on edennyt nopein harppauksin. Uusien yritysten myötä myös kilpailu on lisääntynyt. Ala pyrkii kasvamaan edelleen myös Oulussa, mutta tekijöistä on pulaa. Samoin myös rahoituksesta pienemmille pelialan yrityksille.

– Ohjelmistosuunnittelijoiden lisäksi peliala tarvitsee graafikoita, pelienginen ja pelilogiikan suunnittelua, luovuutta ja ongelmien ratkaisukykyjä, innovointia sekä kykyä asettua suunnittelijan positiosta käyttäjän asemaan, sanoo oululaisen Pelio oy:n perustaja Jyrki Portin.

Oulussa on pitkään ollut tarve saada lisää etenkin ohjelmisto-osaajia. Portinin mukaan osaajapula perustuu osaksi myös siihen, että monet korkeamman koulutusasteen opiskelijoista käyvät joko armeijan pian koulutuksen jälkeen tai etenevät jatkokoulutusputkeen ennen työllistymistä.

– Valmistuvista opiskelijoista voimme saada tulevaisuudessa hyviä luovia osaajia ja saada työllistettyä heitä pitemmällä tähtäimellä. Toivon tietenkin, että kaikki luovien alojen aiemminkin kouluttautuneet miettivät näitä mahdollisuuksia.

Luovuuden korostaminen opiskelussa

Pelio suunnittelee luovuutta ja osaamista kehittäviä pelejä, joissa toteutuu yhdessä muiden kanssa pelaamisen parhaat puolet sekä pelien kautta yhdessä oppiminen.

– Pelien oleellisia funktioita ovat positiivisuus, luovuuden kautta toteutettu hauskuus, yllätyksellisyys ja pelimekaniikka, joka poikkeaa monista muista markkinoilla olevista peleistä, Portin korostaa.

Pelien pelaamisessa tuuri ja sattuma pyritään pitämään vain rajoitetussa muodossa mukana.

– Keskeinen idea on tarjota uusia pelejä, jotka ovat mielenkiintoisempia ja hauskempia pelata yhdessä yksin pelaamisen sijaan. Yhdessä pelaaminen kehittää sosiaalisia taitoja, kun oppia voi myös muilta. Peliplatformit käyvät erinomaisena opetustyökaluna myös kouluympäristössä, Portin lisää.

Portinin mukaan uusien ideoiden tuominen peleihin vaatii myös lisää luovuutta ja kekseliäisyyttä.

– Ongelmien ratkaisu ja uusien ideoiden luominen pelimaailmassa antaa pelikehittäjille hienon mahdollisuuden toteuttaa itseään ja käyttää vahvuuksiaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Opinnäytetöitä yhteistyöllä

Portin sanoo yrityksensä olevan tiimipelaaja, joka tekee työntekijöitä rekrytessään yhteistyötä myös TE-toimiston kanssa. Pelio pyrkii lisäksi tukemaan opiskelijoita tarjoamalla niin ammattiopistoille, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotaustaisille opiskelijoille opinnäytetyömahdollisuuksia.

– Opinnäytetöitä voidaan toteuttaa myös ryhmätöinä, jolloin opiskelijat pääsevät kokemaan työelämän yhteisöllisyyttä ja jakamaan tehtäviä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällöin myös työkuorma jakautuu järkevästi useammalle tiimin jäsenelle ja tekeminen on palkitsevampaa ja aikaansaatu tulos on myös yleensä parempi, kuin yksin harjoitustyötä tekemällä.

Portinin mukaan yhdessä tehty työ vastaa sitä kokemusta, joka työpaikallakin odottaa.

– Samalla tiimi oppii työelämään siirtymisen kannalta hyviä sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan myös tulevaisuudessa. Olemme myös lanseeranneet tälle jopa terminkin, ”kollektiivinen sosiaalinen oppiminen”.

Tiimihenki vie pitkälle

Peliala kehittyy koko ajan ja uutta kiinnostavuutta pitää pystyä luomaan lisää. Portinin mukaan omaa osaamistaan kannattaa kehittää aina.

– Luovuutta ei ole koskaan liikaa. Urautumista tulee välttää pelialallakin ja positiivisella loogisella ajattelulla ja luovuudella porukassa pääsee aina ongelmien yli. Omia vahvuuksia tulee aina käyttää sekä yrityksen, että oman työn tekemisen eduksi ja auttaa työssä myös muita. On todennäköistä, että etätyö tulee lisääntymään, ja se tuo lisävaatimuksia työn tekemiseen. Etätyön ei saa antaa eriyttää tiimityöskentelyä!

Monipuolinen osaaminen ja hyvä tiimihenki auttaakin Portinin mukaan pitkälle.

– Sloganimme onkin: ”Yhdessä pelaaminen on paljon hauskempaa”.